Allianz Sigorta, Ak Sigorta , Neova Sigorta , Şeker Sigorta | Tam Yetkili Acentesi.
0(262) 643 11 62
|
09:00 - 18:30 / Hafta içi ve Cumartesi
Top
 

Seyahat Sağlık Sigortası

Sağlıklı Seyahat İçin Her Şey Bu Sigortada

Yurt dışı seyahatlerinde karşılaşacağın aksiliklere karşı seni,
kapsamlı teminatlarıyla Seyahat Sağlık Sigortası güvence altına alıyor.

Tıbbi Tedavi

Acil Mesajların İletilmesi

Hasta Nakil Hizmetleri

Kayak

Vefat Nakil Hizmetleri

Teminatlar

Tıbbi Tedavi

Sigorta kapsamında bulunan ani hastalık ya da yaralanma durumunda hastane, ameliyat ve tedavi ile doktorun yazdığı ilaç masrafları, 30.000 euro limite kadar sigorta kapsamında. Acil diş tedavisi giderleri 60 euro’ya kadar karşılanır.

Hasta Nakil Hizmetleri

Sigortalı, hastalık ya da yaralanma durumunda ambulans veya refakatçi doktor aracılığıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze ya da bir tıbbi merkezden diğerine nakledilir.* Poliçe kapsamındaki durumlarda, yatarak operasyon gerektiren tedavinin ardından taburcu sürecinde doktor raporuna istinaden ambulans (hava ambulansı dahil**) veya daimi ikametgaha ulaşım giderleri karşılanır.***

*Bir tıbbi merkezden diğer tıbbi merkeze nakil, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanır.
**Hava ambulansı hizmeti, Avrupa dışındaki ülkelere uygulanmaz.
***Nakillerin yapılabilmesi için tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekir.

Vefat Nakil Hizmetleri

Sigortalının poliçe kapsamında olan hastalıklar veya yaralanması sonucu vefatı halinde cenazenin defnedilmesi için Türkiye’deki daimî ikamet bölgesine nakli gerçekleştirilir.

Acil Mesajların İletilmesi

Sigortalının talebi üzerine teminat kapsamındaki tüm konularla ilgili acil veya gerekli mesajların iletilmesi teminat kapsamındadır.

Kayak

Kayak branşında lisans sahibi ve para kazanma amacı olmadan (amatörce düzenlenmiş olsa da her türlü yarışma hariç olmak üzere) ilgili spor nedeniyle oluşacak tedavi giderleri, teminat dahilindedir.

Detaylı Bilgi -> 0262 643 11 62